Privacybeleid

Privacybeleid

GEGEVENSBEHANDELING PERSOONLIJK

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, IPETEL ADQUISICIONES SL. informeert u dat:

  1. De persoonlijke gegevens die u verstrekt via de website die eigendom is van IPETEL ADQUISICIONES SL., (www.MOBLESfERNE.COM); Vanaf nu zal het web of de website, of door het sturen van een e-mail, worden opgenomen in de bestanden die eigendom zijn van IPETEL ADQUISICIONES SL., naar behoren geregistreerd in het Algemeen Register van Gegevensbescherming. Het doel van deze bestanden is het beheer van de gebruikers van de website, evenals het beheer van de diensten die via deze site worden aangeboden en, waar van toepassing, het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van de relatie die is ontstaan ​​tussen IPETEL ADQUISICIONES SL. en degenen die de door IPETEL ADQUISICIONES SL aangeboden diensten contracteren.
  2. Evenzo IPETEL ACQUISITIES SL. zal de gegevens verwerken om de vragen te beheren die het ontvangt van klanten, zowel geregistreerde gebruikers als niet-geregistreerde gebruikers en van degenen die zijn diensten contracteren, en om hen op verschillende manieren reclame en commerciële informatie te sturen over het bedrijf, zijn activiteiten, producten, diensten, aanbiedingen, speciale promoties, evenals documentatie van uiteenlopende aard en door verschillende middelen van commerciële informatie van het bedrijf, het kunnen uitvoeren van automatische evaluaties, het verkrijgen van profielen en segmentatietaken van zijn klanten, op basis van de beschikbare informatie met betrekking tot om de behandeling te personaliseren op basis van hun kenmerken en/of behoeften. De verwerking van gegevens voor deze doeleinden gaat door zolang het een zakelijke of contractuele relatie onderhoudt met IPETEL ADQUISICIONES SL. en zelfs na het beëindigen van genoemde relaties.
  3. U garandeert dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw, exact, volledig en up-to-date is, aangezien u verantwoordelijk bent voor enige directe of indirecte schade of verlies die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van een dergelijke verplichting. In het geval dat de verstrekte gegevens eigendom waren van een derde partij, garandeert u dat u deze derde partij hebt geïnformeerd over de aspecten die in dit beleid zijn opgenomen en dat u hun toestemming hebt verkregen om hun gegevens aan IPETEL ADQUISICIONES SL te verstrekken. voor de aangegeven doeleinden.
  4. Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld via het formulier, moet u ten minste de gegevens verstrekken die zijn gemarkeerd met een asterisk, aangezien, als deze gegevens die nodig worden geacht niet worden verstrekt, IPETEL ADQUISICIONES SL. U kunt de webservice of de gedane zoekopdracht niet accepteren en beheren.
  5. Als antwoord op de zorg van IPETEL ADQUISICIONES SL om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, zijn de beveiligingsniveaus die vereist zijn voor de bescherming van persoonlijke gegevens ingevoerd en zijn de technische middelen geïnstalleerd die tot haar beschikking staan ​​om verlies, misbruik, gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens die via de Website worden verstrekt.
  6. IPETEL ADQUISICIONES SL., SL gebruikt cookies op haar Website, uitsluitend om uw browsen te optimaliseren en te personaliseren, zonder IPETEL ADQUISICIONES SL. opslaan in uw eigen informatiesystemen, gegevens, informatie of gepersonaliseerde browseprofielen op genoemde Website. Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen uw gegevens uit te oefenen, kunt u schriftelijk met de vermelding "Gegevensbescherming" schrijven naar het volgende adres: IPETEL ADQUISICIONES SL., C/ ADDRESS, of via het volgende formulier.
  1. In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, in het geval dat u in de toekomst geen elektronische commerciële communicatie wenst te ontvangen van www.stn.com.es kan een dergelijke wens uiten door het volgende: formulier.